Tiếng việt English

Giới thiệu chất lượng - Nước khoáng thiên nhiên Onsen

Onsen Nha Trang
Phát triển bền vững

Giới thiệu chất lượng

Chất lượng Chất lượng Chất lượng sản phẩm làm lợi thế cạnh tranh, sản phẩm của Công ty Onsen luôn đạt chất lượng cao nhờ sản xuất trên các thiết bị hiện đại của Châu Âu và Nhật Bản. Xem chi tiết
Quy chuẩn Quy chuẩn Quy chuẩn Nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010 BYT: Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai được sử dụng với mục đích giải khát. Xem chi tiết
Uy tín Uy tín Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của người tiêu thụ và tự đánh giá sản phẩm của mình một cách khách quan rên mặt giá trị tiện và lợi. Xem chi tiết